8 bước trong quy trình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cần lưu ý

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Bước 1: Sơ tuyn đu vào đi vi người lao đng

Các công ty xut khu lao đng tiến hành tuyn chn lao đng xem có phù hp vi đơn hàng ng viên đnh ng tuyn theo nhng tiêu chí chung như:
- Ngoi hình
- Th lc
- Sc khe
- Bng cp
- Đ tui
- Ý thc, k lut,…

Bước 2: Khám sc khe

Đ điu kin tham gia chương trình xut khu lao đng Nht Bn khi bn không mc 1 trong 13 nhóm bnh: Tim mach, hô hp, tiêu hóa, ni tiết, thn và tiết niu, thn kinh, tâm thn, cơ quan sinh dc, cơ xương khp, da liu và hoa liu, mt, tai mũi hng, răng hàm mt.
Chi tiết nhng bnh trong các nhóm trên xem ti đây.

Bước 3: Đào to đnh hướng trước khi thi tuyn

Thc tp sinh s được tham gia mt khóa đào to đnh hướng trong vòng 1 tháng v công vic làm ti Nht.
Ni dung đào to gm:
- Đnh hướng công vic phù hp
- Gii thiu v văn hóa, tác phong làm vic ca người Nht
- Hướng dn chun b phng vn, thi tuyn
- Đào to cơ bn v ngành ngh
- Đào to căn bn tiếng Nht phc v phng vn, thi tuyn

Bước 4: Thi tuyn, phng vn trc tiếp

Hu hết các doanh nghip Nht Bn đu c người sang Vit Nam tuyn chn trc tiếp lao đng, đi vi mt s công ty không thu xếp được thi gian sang Vit Nam tuyn chn thông thường vn giao phó li cho nghip đoàn – cơ quan trc tiếp qun lý thc tp sinh k năng trong thi gian làm vic 3 năm ti Nht Bn.

Tt c ng viên s tri qua các bài test k năng, tay ngh, IQ...Nhng bn trúng tuyn s được đào to nâng cao c v kiến thc công vic, tiếng Nht và tay ngh đ đm bo tiêu chun cht lượng.

Bước 5: Đào to nâng cao

Nhng thc tp sinh trúng tuyn sau bước 4 s được hc tp tiếp ti trung tâm đào to đ nâng cao c kiến thc ln tay ngh giúp đáp ng được các yêu cu kht khe ca doanh nghip Nht.

Thi gian đào to da theo yêu cu ca xí nghip tiếp nhn Nht Bn, thường trong khong 3-5 tháng.

Bước 6: Xin visa/ th thc Nht Bn
Doanh nghip tiếp nhn người lao đng s làm th tc np đơn xin cp th thc ti Đi s quán Nht Bn theo dng visa hoc giy phép lao đng.

Bước 7: Đt vé và xut cnh
Công ty s hoàn tt các th tc đt vé và xut cnh cho thc tp sinh

Bước 8: Đào to sau khi nhp cnh ti Nht Bn

- 1- 2 tun: Người lao đng khi sang Nht trong tháng đu tiên s được hướng dn thích nghi vi môi trường, sinh hot, đi li, tàu xe, ngân hàng. 

- 2 - 6 tun: Phía doanh nghip Nht s hướng dn  lao đng trong công vic, tiếp cn máy móc, trang thiết b, an toàn lao đng,…

 
Tin liên quan